De wereld wordt steeds kleiner. Waar je mogelijk zou verwachten dat wanneer je culturen kruist, andere inzichten ontmoet en spiegels inkijkt, je blik zou verruimen, lijkt het er op dat steeds minder mogelijk is of getolereerd wordt. Er wordt niet meer gestreden voor vrijheid van denken, uiten en spreken. Het gevecht is veranderd tot het hoeden dat iedereen binnen een narratief blijft. Het narratief dat in het Westen wereldwijd bij de grootste media outlets en meestal overheden gekozen is. Met de opkomst van sociale media verwachtten we een verruiming van blikken en nieuwe ideeën. Decennia later lijkt het er meer op dat we beperkter zijn dan ooit. En dat we allemaal binnen een stramien moeten bewegen, want anders word je geannuleerd, buitengesloten of persoonlijk aangevallen. Zelden worden we nog aangevallen op inhoud.

Mensen zijn verworden tot data, en als er een bit buiten het gepropageerde algoritme valt, word je verwijderd. Rechtspraak over onder meer vrijheid van meningsuiting en bijeenkomsten, lijken uitbesteed aan moderatoren van de grootste social media platforms ter wereld. Die daarmee eigenlijk politieke machthebbers en rechter zijn geworden. Het bestuursmodel in veel landen lijkt steeds meer de totalitaire systemen zoals in China tot voorbeeld te hebben en niet de democratische modellen van het oude Westen.

Deze contradictie leidt ertoe dat de verlichting het vaak niet doet, of maar van 1 kant iets belicht. Ondanks de enorme technische mogelijkheden die een individu heden heeft over de hele wereld, lijken almaar grotere groepen mensen minder en eenzijdiger geïnformeerd. We zijn weer terug bij informatie via headlines en plaatjes. Zoals vroeger, toen velen nog niet konden lezen en de kathedralen rijkelijk versierd waren met beelden en tekeningen. Zo kan het evangelie ook verteld worden. En de man op de preekstoel leest het voor aan zijn volgelingen.
Die slikken dat als zoete koek en zorgen ervoor dat anderen deze koek ook eten. Daarbij komt dat er eigenlijk meer gesproken wordt over gevoelens dan over feiten. Het volk komt vaak aan het woord op televisie om hun mening te geven, wat weer ge-edit wordt door een redactie en weer teruggepompt wordt via het TV kanaal naar het volk toe. Inhoudelijk zijn deze meningen zelden, en als je wel probeert om een afwijkende mening te verkondigen, zal er al snel een ad hominem volgen om je mening of feitenrelaas ongeldig te maken. Je bent dan
minderwaardig en staat buitenspel.

Terriblekid wil proberen om zaken wel te publiceren die anderen laten liggen in dit land. Of om een andere draai te geven aan gebeurtenissen, zodat de onderkant of zijkant ook wordt verlicht. Uw bijdrage wordt gewaardeerd. Wij staan echter wel voor respectvolle discussies, laat iedereen in zijn waarde. Kritisch zijn op inhoud is echter altijd een deugd. Wij accepteren op geen enkele manier dat wij verantwoordelijk worden gesteld voor wat een persoon mogelijk vindt op dit platform. Wel menen wij dat het laten voeren van discussie belangrijk is, om tot een beter inzicht te kunnen komen en daarmee een waardiger mens te kunnen zijn.

Terrible Kid